Adresa:
Okresní sdružení České unie sportu Karviná, z. s.
Univerzitní nám. 242
733 01 Karviná-Fryštát
Telefony:
pevná linka: 552 302 895
mobil O2: 721 109 118
mobil T-Mobile: 604 606 958
Číslo registrace:
VS/1-21629/93-R
Datum registrace:
13.8.1993
IČ:
00436038
DIČ:
 
Kód:
CZ 0813
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
3034-791/0100

Služby pro TJ-SK

Nabízíme všem sportovním subjektům ekonomický, právní a organizační SERVIS zejména v oblasti:

Své požadavky a podmínky dojednáte na Servisním centru sportu Karviná.Aktuality

2019

13.9.

Program Podpora sportu MSK 2020

Všechny potřebné informace a dokument naleznete v zip souboru
zip archív Program Podpora sportu MSK 2020.

Program Podpora sportu MSK 2020
5.9.

Dotační programy MSK pro rok 2020

Na základě schválení Rady MS kraje ze dne 27.8.2019 posílám v příloze „Podmínky“ dvou vyhlášených dotačních programů Moravskoslezského kraje pro rok 2020, a to „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2020“ a „Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2020“.

Veškeré dokumenty jsou opět na webu kraje pod odkazem: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html .

Lhůty pro podávání žádostí:
„Významné sportovní akce“ - od 9. 12. 2019 do 13. 12. 2019. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 13:00! hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.
„Vrcholový sport“ – od 2. 1. 2020 do 9. 1. 2020. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické (do 14:30! hod.) a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky.
pdf doc Podmínky dotačního programu-Sportovní akce 2020
pdf doc Podmínky dotačního programu-Vrcholový sport 2020


3.9.
Den otevřených dveří KÚ MSK. Více informací pdf doc zde.

2.4.
V sekci Sportuj s námi aktualizován word doc kalendář.


2.4.

Urgence vložení Finančních výkazů SK-TJ do Informačního systému ČUS

VV OS ČUS Karviná žádá všechny SK-TJ, které nemají vložený finanční výkaz za rok 2018 do Informačního systému, aby tak učinily nejpozději do 7.4.2019. Termín zpracování byl stanoven do 31.3.2019. Finanční výkazy SK-TJ se zpracovávají pouze elektronicky a to v programu Informační systém ČUS.

17.1.
V sekci Dokumenty ČUS přidáno word doc Usnesení z jednání Valné hromady konané 14. listopadu 2018.

16.1.
Zastupitelstvo MS kraje na svém prosincovém zasedání schválilo seznam konečných příjemců příspěvku "Podpora sportu MSK TJ-SK 2019". Během ledna 2019 budou uzavřeny smlouvy s konečnými příjemci a do konce února 2019 by TJ-SK měly obdržet finanční prostředky na své účty.
word doc seznam konečných příjemců příspěvku Podpora sportu MSK TJ-SK 2019

2018

2.10.

29.8.

DOPLNĚK k Výzvě k podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Za účelem vyloučení všech případných pochybností o výkladu jednotlivých pojmů a procesů vydává Česká unie sportu, z.s. ČUS tento DOPLNĚK K VÝZVĚ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK.

Podpora se bude týkat činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot a sportovních příspěvkových organizací měst a obcí, které působí v  Moravskoslezském kraji.

Termín podávání žádostí je PRODLOUŽEN a to od 3. do 28. září 2018.

Doplněk k výzvě obsahuje i změny v níže uvedených povinných přílohách. Povinné přílohy podávejte pouze na těchto upravených dokumentech.

Administraci programu v Moravskoslezském kraji zajišťují příslušná regionální sdružení České unie sportu. Kontakty zde:

 1. Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. (Servisní centrum sportu)
  Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava
  Telefon: 553 625 474, Telefon/fax: 553 625 319, Mobil: 604 360 980, e-mail: cus@cusopava.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 2. Regionální sdružení České unie sportu v Bruntále z.s. (Servisní centrum sportu)
  Zahradní 1/1455, 792 11 Bruntál
  Mobil: 606 840 173, e-mail: cusbruntal@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 3. Okresní sdružení České unie sportu Karviná,z.s. (Servisní centrum sportu)
  Univerzitní nám. 242/2, 733 01 Karviná-Fryštát
  Telefon / Mobil: 552 302 895, 721 109 118 e-mail: cuskarvina@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–16.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 4. Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. (Servisní centrum sportu)
  Msgr. Šrámka 1392/21, 741 01 Nový Jičín
  Telefon / Mobil: 553 822 346, 608 840 046 e-mail: cusnj@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–16.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 5. Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek, z.s. (Servisní centrum sportu)
  8. pěšího pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
  Mobil: 732 905 368, 774 234 495 e-mail: cus.fm@seznam.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 7.30–16.00 hod.; Úterý 7.30–16.00 hod.; Středa 7.30–16.00 hod.; Čtvrtek 7.30–17.00 hod.; Pátek 7.30–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.
 6. Ostravská tělovýchovná unie (Servisní centrum sportu)
  náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
  Telefon l: 596 136 586, e-mail: otu@otu.cz
  Úřední hodiny: Pondělí 8.00–17.00 hod.; Úterý 8.00–17.00 hod.; Středa 8.00–17.00 hod.; Čtvrtek 8.00–17.00 hod.; Pátek 8.00–15.00 hod.; So Ne a ostatní čas: dle domluvy.

Doplněk k výzvě podání žádostí o podporu sportu v Moravskoslezském kraji SPORT MSK 2019 – TJ/SK

Přílohy:
 1. word doc Žádost (PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI SPORT MSK 2019 – TJ/SK)
 2. word doc Základní parametry Smlouvy o poskytnutí příspěvku (finální verze bude odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a ČUS)
 3. Elektronický seznam členské základy (IS SPORT) + formát databázové věty pro import (CSV – viz. excel docPRILOHA_c_3-DTB_veta_pro_import_format_CSV_SPORT_MSK_2019-TJ_SK_2.csv a word doc PRILOHA_c_3-INFORMACE_k_DTB_veta_pro_import_format_CSV_SPORT_MSK_2019-TJ_SK_2.docx)
 4. word doc Čestná prohlášení – účetnictví, bezdlužnost, spolufinancování z MSK.
 5. word doc Předpokládané parametry Zprávy o realizaci projektu (finální verze bude odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a ČUS)
 6. excel doc Předpokládaný vzor Tabulky k vyúčtování projektu se seznamem účetních dokladů (finální verze bude odpovídat podmínkám stanoveným ve veřejnoprávní smlouvě mezi MSK a ČUS)
 7. word doc Dokument „Program - Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2019 – TJ/SK“
 8. pdf doc Memorandum o spolupráci mezi MSK a ČUS ze dne 18. 7. 2018

18.7.
Dne 18.7.2018 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Českou unii sportu a Moravskoslezským krajem.

10.6.

Partneři